Tok en kikk i et gammelt posearkiv som har stått på hylla i et par tiår. Der dukket denne opp:

Horsvær

Statistikk fra NORGES POSTVERK for 1954" viser at HORSVÆR dette året kun solgte frimerker for 848 kroner, og sendte 1600 vanlige brevforsendelser. Når man sammenligner med andre poststeder i Nordland i 1954 så er HORSVÆR blant de små. Da kan det ikke være mange av disse objektene som eksisterer i dag?

Kilde Poststed-databasen:
---------------------------
HORSVÆR brevhus, i Vik herred, under Brønnøysund postktr., ble opprettet den 1.10.1915.
Navnet ble fra 12.12.1933 endret til HÅRSVÆR
Brevhuset HÅRSVÆR ble lagt ned fra 1.4.1938 og samtidig omgjort til poståpneri.
Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 727, og fikk tilsendt "Kronet posthorn"-stempel i september 1934.
-----
HÅRSVÆR poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Vik i Helgeland herred, Nordland fylke, under Brønnøysund postktr., ble underholdt fra 1.4.1938 i stedet for det idligere brevhus. Posten til/fra stedet ble sendt med A/S Torghatten Dampskibsselskaps skip.
Navnet ble fra 1.7.1950 igjen endret til HORSVÆR.

Poståpneriet HORSVÆR ble lagt ned fra 16.11.1959. Ny postadresse: 8900 BRØNNØYSUND.
Datostempel av 2-rings type med bjelker ble antakelig tilsendt ved opprettelsen.
---------------------------

Solgt på auksjon #118 for 349,- (10. mai )