Når du studerer stempler kan det ofte være behov for å sjekke litt mer rundt navnet på poststedet.

  • Hvor i landet kommer det fra? Fylke og kommune?
  • Når ble poststedet nedlagt?
  • Finnes det bilder av andre objekter?
  • Hvis du bare har deler av navnet, og trenger hjelp til forslag. Søk for eksempel med *HAMMER, LIL*ER, LILL*  osv....

Navnesøk som er tilgjengelig for registrerte brukere kan gi deg svarene du leter etter i de fleste tilfeller.
(du kan registrere deg eller logge deg på startsiden)

Hva bruker vi?:

  • Liste med poststeder, fylke, kommune
  • Bilder av objekter vi har registrert over flere år
  • NK-nr, stempeltype og datoer på ca 40.000 objekter (ikke bilder)
  • Link til DigitalMuseum ( stempelavtrykk )
  • Link til Poststed-databasen

Eksempel på søk:

poststed