Dette er et litt uvanlig objekt og kanskje ikke helt innenfor hva vi har som fokus her på Hjemstedsamleren, men uansett spennende. Som dere ser er denne REK-sendingen adressert til Vidkun Quisling. Det skulle vært interessant å vite hva som var i denne sendingen som ble sendt 22. februar 1940 fra Unna i Tyskland ca en og en halv måned før invasjonen!

Vidkun Quisling