Denne artikkelen ble skrevet for en god del år tilbake da vi ikke hadde bilder av alle objektene i salgslistene. Nå når vi har gode bilder av alle objekter er det enklest at du selv bedømmer kvaliteten på det du ser. Uansett, dette er fremdeles en god veiledning til hvordan man definerer de forskjellige stempelkvaliteter.

- - - - - -

Hjemstedsamleren bestreber seg å bedømme stempelkvaliteten på frimerkene strengt. Vi blir litt fortvilet når vi ser hvor langt noen strekker seg for å få objektene inn i prakt/luxus kategorien. Mange av merkene som er definert i prakt/luxus kvalietet, ville ikke vi tatt med, med mindre det er snakk om sjeldne ting.

Når det gjelder luxus/prakt/prima så prøver vi å følge eksemplene fra Norgeskatalogen. Samtidig mener vi at våre priser er meget gunstige, og til glede for stempelsamlere.

Vi skal her prøve å vise hvordan vi kvalitetsbedømmer våre objekter, med noen eksempler.

Luxus

Hele stempelet skal være rettvendt, velsentrert, klart og tydelig. Alle bokstaver/tall skal være leselige og tydelige. Bokstaver på siden kan være delvis utenfor merket, men ikke mangle helt, med mindre stempelet er betydelig større enn merket.

luxus stempel  stempel luxus  luxus stempel frimerke

 

Prakt

Her gjelder mye av det samme som for luxus, men det er mindre krav til sentrering og helning. Mange av våre objekter i denne kategorien, vil av noen bedømmes som luxus. Helningen på stempelet skal være max 15 grader på et prakt-stempel

 

Prima

Hele stempelet bør være leselig. Et merke med delvis manglende stedsnavn/dato som ellers ville vært prakt/luxus kommer ofte ned i prima. Stempelet kan være sidevendt eller oppned, hvis det ellers er godt sentrert.

prima stempel frimerke

 

Fullstemplet

Alle bokstaver i stedsnavn og alle tall i dato bør være leselige. Hvis ikke vil det normalt bli kommentert. Dato kan for eksempel oppgis som 12-?-55 som betyr at måneden ikke er lesbar. Eventuelt helt manglende bokstaver vil normalt bli kommentert. For eksempel kan et merke stemplet "SARPSBORG" ha kommentaren: mangler "SB". I det siste har vi også benyttet oss av en annen måte å beskrive dette. Hvis f.eks SARPSBORG mangler SB, vil det kommenteres slik: "SARP**ORG". Hvis i tillegg mer enn 50% av en bokstav er utenfor merket, antyder vi dette med å bruke liten bokstav. F.eks. "SARP**oRG".

fullstemplet stempel frimerke

 

Normal

Merker hvor stempelet er delvis utenfor, men samtidig mulig å identifisere. Det vil normalt bli oppgitt hvilke bokstaver som mangler på løse merker. For eksempel kan et merke stemplet "STYRVOLL" ha kommentaren: mangler "LL". Vi bruker ofte denne kvaliteten for merker på klipp som vist nedenfor. På klipp vil vi normalt ikke kommentere hvilke bokstaver som faller utenfor merket.

normal stempel frimerke